Jesteś tutaj: Kursy dla instruktorów

Kursy dla instruktorów

Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów.

Ośrodek Szkolenia Kierowców SMILE jako jeden z nielicznych posiada potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań uprawniających do organizowania warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor nauki jazdy lub wykładowca jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w trzydniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez ośrodek, który posiada akredytację potocznie nazywaną „Super OSK".

Zapewniamy możliwość korzystania z odpowiednio przygotowanej infrastruktury oraz pomocy dydaktycznych.
Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu kursu dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach.
Dokument o odbyciu szkolenia musisz dostarczyć do 7 stycznia każdego roku staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy.

Podstawą prawną naszego ośrodka jest zezwolenie numer 05831465 wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jesteśmy Ośrodkiem Szkolenia Kierowców działającym od 2009 r.

Zapisy on-lineZaufane opinie