Jesteś tutaj: Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy

Od 19 stycznia 2013 roku – zgodnie z zapisem Ustawy o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodek posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Cennik

Koszt warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy w naszym ośrodku wynosi: 140 zł.

Uczestnicy

Instruktorzy nauki jazdy

Szkolenia - Program

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Szkoła jazdy Smile prowadzi nabór na warsztaty dla instruktorów w trybie weekendowym.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  • Psychologia – 1 godz.
  • Metodyka nauczania – 1 godz.
  • Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.
  • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.
  • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.
 2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia
  • szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.
 3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas
  • egzaminu państwowego – 2 godz.

Zajęcia praktyczne:

 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.
 3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!
Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.

Dostępne terminy:

 • 22-23.09.2018 w godzinach 17.00-21.00
 • 20-21.10.2018 w godzinach 17.00-21.00
 • 24-25.11.2018 w godzinach 17.00-21.00
 • 01-02.12.2018 w godzinach 17.00-21.00
 • 15-16.12.2018 w godzinach 17.00-21.00. Ostatni termin w tym roku!

Zapisy na szkolenie:

ul. Podczaszyńskiego 4, 01-862 Warszawa

tel. kom. 519 160 554

Osoba do kontaktu: Grzegorz Polakowski

e-mail: biuro@smile.szkola.pl

Podstawą prawną naszego ośrodka jest zezwolenie numer 05831465 wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Jesteśmy Ośrodkiem Szkolenia Kierowców działającym od 2009 r.

Zapisy on-lineZaufane opinie